Runinskrifter.net

155

Även känd som Bautil 802, Liljegren 878.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 50′ 48.9″17° 1′ 34.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65256261570498
SWEREF99TM
xy
6524775616925
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6169256524775
GeoHash
u6kng2y0p4
GeoDNA
eaagctgaaagccgttcaggtt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 50′ 52.4″17° 1′ 54.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65257421570812
SWEREF99TM
xy
6524895617237
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6172376524895
GeoHash
u6kng8fjyd
GeoDNA
eaagctgaaagcctggcaagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ytterligare fragment funna 1993.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM F4242-59 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-265 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-267 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-261 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-268 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-276 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-262 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-277 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025395 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-260 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-264 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-266 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-263 – Sörmlands museum; 1961
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö155 Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö155 Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö155 Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö155 Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö155 Sörby gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: