Runinskrifter.net

150

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 53′ 24.5″17° 3′ 21.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65304741572117
SWEREF99TM
xy
6529640618485
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6184856529640
GeoHash
u6kph0egcp
GeoDNA
eaagctgaaacgggggcttcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kungberga
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.