Runinskrifter.net

142

Även känd som Bautil 811, Liljegren 859.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 33.1″17° 17′ 44.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65291651585967
SWEREF99TM
xy
6528499632345
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6323456528499
GeoHash
u6kqcw428x
GeoDNA
eaagctgaacgaccagtggtga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 33.1″17° 17′ 43.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65291641585952
SWEREF99TM
xy
6528498632330
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6323306528498
GeoHash
u6kqcw40dw
GeoDNA
eaagctgaacgaccagtggggc

Lokalisering:

Placering:
Flyttad över sockengränsen och står numera i Bälinge sn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kalkbron
Socken:
Lästringe socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: