Runinskrifter.net

139

Även känd som B 1146, L 871.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 25.1″17° 3′ 15.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65342021571951
SWEREF99TM
xy
6533365618274
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6182746533365
GeoHash
u6kphndx41
GeoDNA
eaagctgaaacggaagcgcaat

Lokalisering:

Placering:
Står 3,5m östnordöst om Sö 140.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Korpbron, Jursta ägor
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A10-598 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A10-597 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025361 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A10-596 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025364 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1956
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-371 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1969
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-370 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1969
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM B1-146 – Foto: Per-Olof Ringquist/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1976
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: