Runinskrifter.net

134

Även känd som B 805, L 866.

Förhållanden:

Parsten till Sö Fv1948;282.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 59.6″17° 7′ 57.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65335011576485
SWEREF99TM
xy
6532719622815
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6228156532719
GeoHash
u6kpjv7ty4
GeoDNA
eaagctgaaacgtctatccgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ludgo kyrka
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Ristad i raka linjer bustrofedon. Parsten till Sö Fv1948;282.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025354 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X697-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922-05-28
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: