Runinskrifter.net

133

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 24.0″16° 58′ 8.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65322221567075
SWEREF99TM
xy
6531327613424
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6134246531327
GeoHash
u6kp45ss0h
GeoDNA
eaagctgaaaatggacagcggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väringe
Socken:
Lids socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Bianchi (2010:121) läser bindrunan (runkrysset) hiusb----.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025348 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: