Runinskrifter.net

127 †

Även känd som B 812, L 863.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 34.5″17° 10′ 25.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65290581578942
SWEREF99TM
xy
6528307625324
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6253246528307
GeoHash
u6knyy1dfz
GeoDNA
eaagctgaaatcaccggttagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rossbäcks rännil
Socken:
Bogsta socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: