Runinskrifter.net

122

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10, C11D1E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 48′ 10.7″16° 56′ 55.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65206521566099
SWEREF99TM
xy
6519750612587
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6125876519750
GeoHash
u6kn98v8j9
GeoDNA
eaagctgaaagattgtactgtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skresta
Socken:
Helgona (tidigare: Allhelgona socken)
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025855 – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025856 – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025602 – Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1970
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1970
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Sörmlands museum; 1972
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Sörmlands museum; 1972
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Sörmlands museum; 1972
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: