Runinskrifter.net

121 †

Även känd som L 888.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 47′ 3.8″16° 57′ 55.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65186001567100
SWEREF99TM
xy
6517710613613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6136136517710
GeoHash
u6kn6j3gfg
GeoDNA
eaagctgaaagtaagagctcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bönestad
Socken:
Helgona (tidigare: Allhelgona socken)
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: