Runinskrifter.net

120

Även känd som B 757, L 977.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 50.7″16° 36′ 2.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65661571545438
SWEREF99TM
xy
6564988591385
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5913856564988
GeoHash
u6ebcg85pc
GeoDNA
eaagcgctttgactcaaggact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skogshall
Socken:
Ärla socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Övriga anmärkningar:

Brate anger Ärila socken.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025822 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristningen vid Skogshall i Ärla 1861 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025823 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025820 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristningen vid Skogshall i Ärla 1861 – Konstnär: Olof Hermelin; Sörmlands museum; 1861
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1448-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925-07-15
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Ritning av en runsten – Sörmlands museum; 1971
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: