Runinskrifter.net

118

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 18.3″16° 36′ 9.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65892911545279
SWEREF99TM
xy
6588111590947
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5909476588111
GeoHash
u6ef1c3szb
GeoDNA
eaagcgcttcggtttagccgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ostra
Socken:
Sundby socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: