Runinskrifter.net

116

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 0.4″16° 38′ 8.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65906181547137
SWEREF99TM
xy
6589460592788
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5927886589460
GeoHash
u6ef4e9bcn
GeoDNA
eaagcgcttcgtgtaaatttga

Lokalisering:

Placering:
I sakristians yttervägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sundby kyrka
Socken:
Sundby socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X975-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1926-08-24
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: