Runinskrifter.net

113

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 27.2″16° 31′ 58.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65765241541454
SWEREF99TM
xy
6575302587278
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5872786575302
GeoHash
u6ec2hwgs8
GeoDNA
eaagcgctttagaagtcgtcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kolunda
Socken:
Stenkvista socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Ristad i raka rader.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten SÖ 113, Eskilstuna – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM R304-83-9 – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Tre runstenar"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-02-25"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: