Runinskrifter.net

112

Även känd som Bautil 748, Liljegren 974.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 27.5″16° 31′ 58.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65765351541452
SWEREF99TM
xy
6575313587276
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5872766575313
GeoHash
u6ec2hwu5f
GeoDNA
eaagcgctttagaagtcgctgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kolunda
Socken:
Stenkvista socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Det sista ordet är ristat med lönnrunor, "huvudstavar" med ättstreck och nummerstreck.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM R305-83-12 – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: