Runinskrifter.net

110 †

Även känd som Bautil 747, Liljegren 971.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 29.9″16° 34′ 32.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840631543807
SWEREF99TM
xy
6582867589538
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5895386582867
GeoHash
u6ecc0yh6f
GeoDNA
eaagcgctttaacggtcaaggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Grönsta
Socken:
Eskilstuna (tidigare: Klosters socken)
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: