Runinskrifter.net

109

Även känd som Liljegren 972.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 30.0″16° 32′ 43.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840471542090
SWEREF99TM
xy
6582830587822
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5878226582830
GeoHash
u6ecb8bh7p
GeoDNA
eaagcgctttaaatggaaaggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gredby bro
Socken:
Eskilstuna (tidigare: Klosters socken)
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Runföljden (s)krim(i) uppfattas av Wessén (SRI 3, s. 393) snarare som (u)krim(i), är dock uppfört under Skrimi i registret s. 423.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X4224-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X580-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925-07-18
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Gredby år 1958 – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: