Runinskrifter.net

107

Även känd som Bautil 746, Liljegren 973.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 27.6″16° 32′ 39.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65839721542023
SWEREF99TM
xy
6582754587756
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5877566582754
GeoHash
u6ecb2z0x5
GeoDNA
eaagcgctttaaagttccggtc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 30.0″16° 32′ 44.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840471542100
SWEREF99TM
xy
6582830587832
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5878326582830
GeoHash
u6ecb8bhrp
GeoDNA
eaagcgctttaaatggaaagtt

Lokalisering:

Placering:
Står vid Sö 109.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Balsta
Socken:
Eskilstuna (tidigare: Klosters socken)
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025841 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-289 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025846 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-291 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-290 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A11-41 – Foto: Ivar Schnell; Sörmlands museum; 1951
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025839 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025838 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: