Runinskrifter.net

104

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, Pr1, Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 47.8″16° 39′ 1.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65846691548037
SWEREF99TM
xy
6583524593759
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5937596583524
GeoHash
u6ecfcu37d
GeoDNA
eaagcgctttacattcaagtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Kjula socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025695 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: