Runinskrifter.net

103

Även känd som Bautil 744, Liljegren 982.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E2, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 17.7″16° 42′ 50.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65912091551569
SWEREF99TM
xy
6590104597211
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5972116590104
GeoHash
u6efhk6szf
GeoDNA
eaagcgcttctggatgtacgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vävle
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025660 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: