Runinskrifter.net

102

Även känd som Bautil 743, Liljegren 983.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 40.0″16° 42′ 46.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65919001551500
SWEREF99TM
xy
6590794597133
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5971336590794
GeoHash
u6efhm9cp2
GeoDNA
eaagcgcttctggataatttct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 30.8″16° 43′ 7.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65916181551832
SWEREF99TM
xy
6590516597469
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5974696590516
GeoHash
u6efhmn4n1
GeoDNA
eaagcgcttctggatctggatt

Lokalisering:

Placering:
Flyttad 240m åt östsydöst 6m från landsvägen mellan Jäders kyrka och Vävle.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vävle
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A6-290 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: