Runinskrifter.net

100

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Flintrik granit
Nyckelord:
sten: flintrik granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 34.7″16° 41′ 27.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65880041550301
SWEREF99TM
xy
6586885595982
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5959826586885
GeoHash
u6ecgz1yjv
GeoDNA
eaagcgctttaccccagtcctg

Lokalisering:

Placering:
I södra långhusmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jäders kyrka
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, rundjur i relief.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: