Runinskrifter.net

10

Även känd som B 715, L 923.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D5E7, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 3′ 29.5″17° 18′ 26.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65494881586194
SWEREF99TM
xy
6548817632327
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6323276548817
GeoHash
u6krcz4yus
GeoDNA
eaagctgaacaacccatgccta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Frustuna kyrka
Socken:
Frustuna socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025962 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: