Runinskrifter.net

RU NLT2004;5

Tidigare känd som X RyNLT2004;5.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sländtrissa
Nyckelord:
sländtrissa
Material:
Gran
Nyckelord:
trä: gran

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 39.8″32° 17′ 45.6″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
36V4607266650996
GeoHash
udwvqcthxq
GeoDNA
eaatatcgctctattcatagtc

Lokalisering:

Placering:
Gosudarstvennyj Ermitaž (LS-1969).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ста́рая Ла́дога (Staraja Ladoga)
Райо́н (Raion):
Во́лховский (Volkhovsky)
Óбласть (Oblast):
Ленингра́дская (Leningrad)
Land:
Ryssland

Datering:

Ca. 800

Vikingatid; c 800

Övriga anmärkningar:

Funnen 1950.

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: