Runinskrifter.net

RU Melnikova2001;251

Tidigare känd som X RyMelnikova2001;251.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, fragment
Nyckelord:
ben, fragment, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 59′ 0.2″30° 1′ 47.3″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
36V3243876430723
GeoHash
udm3g7e1c1
GeoDNA
eaatatgcgtaccgcactggaa

Lokalisering:

Placering:
Historiska museet i Novgorod (KP 39560-1 A6-30).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Новгород (Novgorod)
Райо́н (Raion):
Новгородский (Novgorod)
Óбласть (Oblast):
Новгоро́дская (Novgorod)
Land:
Ryssland

Datering:

1000–1050

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Hittat 1958.