Runinskrifter.net

PL VK;296

Tidigare känd som X PomVK;296.

Objektuppgifter:

Föremål:
Pinne
Nyckelord:
pinne
Material:
Idegran
Nyckelord:
trä: idegran

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
53° 50′ 29.4″14° 36′ 59.4″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4747665965955
GeoHash
u3d6k9e3mp
GeoDNA
eaagtacggctgatgactgtcg

Lokalisering:

Placering:
IHKMPAN-Warszawa, Wolin 695/79.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Wolin, hamnen
Gmina:
Wolin
Powiat:
Kamieński
Województwo:
Zachodniopomorskie
Land:
Polen

Datering:

Början av 1000-talet

Vikingatid; 1000–1033

Övriga anmärkningar:

Runliknande tecken eller ornamentik.