Runinskrifter.net

Or Barnes5

Tidigare känd som Br Barnes5.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravkummel
Nyckelord:
grav, gravkummel, kummel
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 46.9″-3° 11′ 13.6″
Ordnance Survey (GB)
Grid referensÖstningNordning
HY 31891 127463318921012746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
30V4892496539663
GeoHash
gfmxx7znz1
GeoDNA
wcctctgccacctgccccaatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Maeshowe
Parish:
Stenness
Region:
Orkney
Land:
Skottland

Datering:

Mitten av 1100-talet

Medeltid; 1133–1166

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Maeshowe, Orkney – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-10-04
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: