Runinskrifter.net

N KJ91

Även känd som KJ 91, NIæR 20.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kvartsskiffer
Nyckelord:
sten: kvarts, kvartsskiffer, skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 55′ 16.0″5° 47′ 51.7″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V3318876869537
GeoHash
u5h07bmsxc
GeoDNA
eaagacgggggtctttgccgtc

Lokalisering:

Placering:
Bergen museum (B3542E).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tørvika
Sogn:
Jondals sogn
Fylke:
Hordaland fylke
Land:
Norge

Datering:

375/400–560/570 (Imer 2007)

Urnordisk; 375–570

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: