Runinskrifter.net

N KJ89

Även känd som KJ 89, NIæR 31.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerskiffer, skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
63° 18′ 31.0″10° 25′ 55.9″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V5717737020775
GeoHash
u5r2jkurrf
GeoDNA
eaagactcgttgtattaaacct

Lokalisering:

Placering:
Oldsaksamlingen (3613)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tanem
Sogn:
Klæbu sogn
Fylke:
Sør-Trøndelag fylke
Land:
Norge

Datering:

160–375/400 (Imer 2007)

Urnordisk; 160–400

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: