Runinskrifter.net

N KJ49B

Även känd som KJ 49Anm.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten, sänke till nät?
Nyckelord:
fragment, runsten, sten, sänke
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 44′ 39.5″7° 12′ 4.2″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V4080986958383
GeoHash
u5jhgy78p9
GeoDNA
eaagacgtaggccccgtctgtt

Lokalisering:

Placering:
Vitenskapsmuseet, NTNU
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fuglset
Sogn:
Molde sogn
Fylke:
Møre og Romsdal fylke
Land:
Norge

Datering:

Urnordisk; TAQ: 725