Runinskrifter.net

N B40

Även känd som Bergen 40.

Objektuppgifter:

Föremål:
Märklapp?
Nyckelord:
lapp, märklapp
Material:
Hassel
Nyckelord:
trä: hassel

Lokalisering:

Placering:
BRM 0/10644
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nordre Bugården, Bryggen, Bergen
Sogn:
Bergen
Fylke:
Hordaland fylke
Land:
Norge

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Universitetet i Bergen;
©
URI
Universitetet i Bergen;
©
URI