Runinskrifter.net

N 728

Tidigare känd som N B595.

Även känd som Bergen 595.

Objektuppgifter:

Föremål:
Märklapp
Nyckelord:
lapp, märklapp
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 23′ 46.3″5° 19′ 36.1″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V2976386701179
GeoHash
u4ez94yc35
GeoDNA
eaagagctccaatgatcattag

Lokalisering:

Placering:
BRM 76/6196
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rosenkrantzgaten 4, Bryggen, Bergen
Sogn:
Bergen
Fylke:
Hordaland fylke
Land:
Norge

Datering:

Ca. 1248

Medeltid; c 1248

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Universitetet i Bergen;
©
URI
Universitetet i Bergen;
©
URI