Runinskrifter.net

N 667

Tidigare känd som N B473.

Även känd som Bergen 473.

Objektuppgifter:

Föremål:
Märklapp
Nyckelord:
lapp, märklapp
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 23′ 50.6″5° 19′ 24.3″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V2974646701323
GeoHash
u4ez95h2k7
GeoDNA
eaagagctccaatgacgggttg

Lokalisering:

Placering:
BRM 0/43756
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gullskoen, Bryggen, Bergen
Sogn:
Bergen
Fylke:
Hordaland fylke
Land:
Norge

Datering:

Efter 1170

Medeltid; 1170–1500