Runinskrifter.net

N 61

Även känd som L 1596.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd ringerike-sandsten
Nyckelord:
sten: röd ringerike-sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 48′ 53.6″8° 30′ 30.0″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V4740926853658
GeoHash
u4yp9t59fk
GeoDNA
eaagatcaaaaatcgatttgac

Lokalisering:

Placering:
Oldsaksamlingen (nr. 22007).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alstad
Sogn:
Hof sogn
Fylke:
Oppland fylke
Land:
Norge

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Under L 1596 beskrivs även N 62.

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: