Runinskrifter.net

N 535

Objektuppgifter:

Föremål:
Sölja
Nyckelord:
sölja
Material:
Silver
Nyckelord:
metall: silver

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
64° 11′ 49.2″11° 14′ 45.6″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32W6090657120892
GeoHash
u5rvpytndu
GeoDNA
eaagactcctcttcctataagc

Lokalisering:

Placering:
Det kongelige norske videnskabers selskabs museum, Trondheim (nr. 13107).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Helbostad
Sogn:
Namdalseid sogn
Fylke:
Nord-Trøndelag fylke
Land:
Norge

Datering:

Sista hälften av 1300-talet

Medeltid; 1350–1399

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: