Runinskrifter.net

N 223

Även känd som L 1614.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenkors
Nyckelord:
kors, sten, stenkors
Material:
Glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerskiffer, skiffer

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 40′ 31.4″5° 35′ 9.2″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V3020636508948
GeoHash
u47vz1e8bz
GeoDNA
eaagagtcctcccggacttgga

Lokalisering:

Placering:
Stavanger museum (nr. 2001/8).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Njærheim I
Sogn:
Nærbø sogn
Fylke:
Rogaland fylke
Land:
Norge

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Fyra fragment av stenkorset återfanns 2001. Läsningen srkþukr ifrågasätts av Källström (2004:31f)