Runinskrifter.net

9

Även känd som L 1036.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 59.7″15° 12′ 31.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65533221465820
SWEREF99TM
xy
6551197511958
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5119586551197
GeoHash
u6db4nf9vr
GeoDNA
eaagcgcgttgtgaagcatgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vesta
Socken:
Kumla socken
Härad:
Kumla härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Endast ett bågböjt runband, inget kors eller annan utsmyckning.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, vid Vesta, Kumla socken. I mitten av 1980-talet. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: