Runinskrifter.net

7 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 16.0″14° 53′ 34.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65596001447800
SWEREF99TM
xy
6557254493871
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4938716557254
GeoHash
u6d8dbsxs6
GeoDNA
eaagcgcgtggcgtttagcaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Riseberga kloster
Socken:
Edsbergs socken
Härad:
Edsbergs härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Hör möjligen samman med Nä 6.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Riseberga kloster – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1934-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Riseberga kloster – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1934-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Riseberga klostret. – 1998-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Riseberga klostret. – 1998-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Ormsta, Hageborg. – 1998-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Örebro läns museum, interiör från länsmuseets basutställningar. – 2008-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: