Runinskrifter.net

34

Även känd som B 768, L 1030.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 52.9″15° 21′ 12.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65790381474291
SWEREF99TM
xy
6577003520114
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5201146577003
GeoHash
u6dct2un4t
GeoDNA
eaagcgcgttcatgttaaaagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nasta
Socken:
Rinkaby socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Inskriften har delvis huggits upp i början av 1800-t.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nä34 Rinkabystenen – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runstenen (Nastastenen) står utanför gården Nasta. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runstenen (Nastastenen) står utanför gården Nasta. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten. Bostadshus i bakgrunden. – 1990-10-24
PD
URI | Kringla | Källa
Nä34 Rinkabystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä34 Rinkabystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä34 Rinkabystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä34 Rinkabystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä34 Rinkabystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä34 Rinkabystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: