Runinskrifter.net

32

Även känd som L 1024.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsvart glimmerrik granit
Nyckelord:
sten: glimmer, granit, gråsvart glimmerrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 25.8″15° 39′ 36.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65836921491752
SWEREF99TM
xy
6581866537510
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5375106581866
GeoHash
u6e1u2emdh
GeoDNA
eaagcgctggcaagtgctatac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Urvalla, Runeberg
Socken:
Götlunda socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Urvalla, runsten. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Götlunda sn. Urvalla, Runeberg. –
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Götlunda sn. Urvalla, Runeberg. – 1952-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Götlunda sn. Urvalla, Runeberg. – 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten i Lunger, maj 1969. – 2014-05-22
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: