Runinskrifter.net

31

Även känd som Liljegren 1025.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 16.5″15° 40′ 45.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65759751492833
SWEREF99TM
xy
6574165538684
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5386846574165
GeoHash
u6e1ku165r
GeoDNA
eaagcgctggcgactggtgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Södra Lunger
Socken:
Götlunda socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Ingår i en skeppssättning.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen kallad Kung Sigges sten. –
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runstenen kallad Kung Sigges sten. –
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runstenen kallad Kung Sigges sten. –
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten på Lungeråsen, Kung Sigges sten. – 2014-05-22
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten på Lungeråsen, Kung Sigges sten. – 2014-05-22
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: