Runinskrifter.net

30

Objektuppgifter:

Föremål:
3 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 59.7″15° 23′ 28.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65792341476446
SWEREF99TM
xy
6577225522266
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5222666577225
GeoHash
u6dcw1r9hj
GeoDNA
eaagcgcgttccgggctctgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Äversta
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: