Runinskrifter.net

3

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 29.7″14° 53′ 27.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65563141447651
SWEREF99TM
xy
6553968493762
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4937626553968
GeoHash
u6d86g77dj
GeoDNA
eaagcgcgtggtatcatcgcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Frösvi
Socken:
Edsbergs socken
Härad:
Edsbergs härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: