Runinskrifter.net

29

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, mörkgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 16.1″15° 23′ 54.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65815981476873
SWEREF99TM
xy
6579593522664
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5226646579593
GeoHash
u6dcwmhuvj
GeoDNA
eaagcgcgttccgatcggctta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Apelboda
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Apelbodastenen söder om gården Apelbod. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: