Runinskrifter.net

27

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Förhållanden:

Parsten till Nä 26.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Svart glimmerrik granit
Nyckelord:
sten: glimmer, granit, svart glimmerrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 8.5″15° 24′ 9.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65776471477075
SWEREF99TM
xy
6575646522914
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5229146575646
GeoHash
u6dcqqxy3s
GeoDNA
eaagcgcgttctaactctccgg

Lokalisering:

Placering:
I östra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Glanshammars kyrka
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Ev. parsten till Nä 26.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: