Runinskrifter.net

26

Även känd som L 1029, L 1038.

Förhållanden:

Parsten till Nä 27.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Svart glimmerrik granit
Nyckelord:
sten: glimmer, granit, svart glimmerrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 9.5″15° 24′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65776781477030
SWEREF99TM
xy
6575677522868
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5228686575677
GeoHash
u6dcqqxpzp
GeoDNA
eaagcgcgttctaactctaacc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i västra gaveln.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Glanshammars kyrka
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ev. parsten till Nä 27.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: