Runinskrifter.net

25 †

Även känd som L 1026.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 9.1″15° 24′ 7.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65776651477040
SWEREF99TM
xy
6575664522878
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5228786575664
GeoHash
u6dcqqxr76
GeoDNA
eaagcgcgttctaactctacat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Glanshammars kyrka
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: