Runinskrifter.net

24

Objektuppgifter:

Föremål:
Planka
Nyckelord:
planka
Material:
Ek
Nyckelord:
trä: ek

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 9.5″15° 24′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65776781477017
SWEREF99TM
xy
6575676522855
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5228556575676
GeoHash
u6dcqqxpcz
GeoDNA
eaagcgcgttctaactctaaaa

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i tornets tredje våning.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Glanshammars kyrka
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Glanshammars kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Glanshammars kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: