Runinskrifter.net

23

Även känd som L 1027.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Leptit
Nyckelord:
sten: leptit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 9.4″15° 24′ 7.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65776741477047
SWEREF99TM
xy
6575673522885
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5228856575673
GeoHash
u6dcqqxry1
GeoDNA
eaagcgcgttctaactctaccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Glanshammars kyrka
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: