Runinskrifter.net

20

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 22.9″14° 58′ 23.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65653231452461
SWEREF99TM
xy
6563031498461
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4984616563031
GeoHash
u6d8udpn10
GeoDNA
eaagcgcgtgtaatatttaagg

Lokalisering:

Placering:
I Örebro läns museum (nr. 20879).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Granhammarskyrkan
Socken:
Vintrosa socken
Härad:
Örebro härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet

Medeltid; 1166–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vintrosa, Granhammars kyrkoruin – Waldén, Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Örebro läns museum, interiör från länsmuseets basutställningar. – 2008-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: