Runinskrifter.net

19

Även känd som L 1037.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå strimmig gnejs
Nyckelord:
sten: blågrå strimmig gnejs, gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 54.5″15° 4′ 4.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65643811457863
SWEREF99TM
xy
6562154503871
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5038716562154
GeoHash
u6d8ybu00e
GeoDNA
eaagcgcgtgtcatttaagggg

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i sakristians yttermur.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Täby kyrka
Socken:
Täby socken
Härad:
Örebro härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: